CZ   |   EN   |   DE

Bezplatná přeprava

Senioři nad 70 let

Osoby starší 70 let (tj. včetně dne 70. narozenin) se bezplatně přepravují v zónách 100 a 101. Prokazují se průkazkou s bezplatným kupónem vydanou dopravcem.

K vystavení průkazky je nutno předložit doklad totožnosti nebo průkazku z předchozího období, vyplnit žádanku a dodat aktuální nepoškozenou podobenku 3,5x4,5 cm.

Průkazky jsou vystavovány na všech prodejních místech DPMB a ČD.

Cena za vystavení průkazky je 30,- Kč.


Doprovod dětí do 3 let

V zónách 100 a 101 se bezplatně přepravuje jeden průvodce dítěte do věku 3 let (tj. do dne, který předchází dni 3. narozenin). Oprávnění k bezplatné přepravě se prokazuje průkazkou s bezplatným kupónem vydanou dopravcem a osoba, která dítě doprovází se při využití bezplatné přepravy musí tímto průkazem prokázat.

K vystavení průkazky dítěte je nutno předložit k nahlédnutí průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte. Pokud nemá zákonný zástupce údaje o dítěti v občanském průkaze, je nutné předložit rodný list dítěte. Dále je nutno vyplnit žádanku na jméno dítěte s podpisem zákonného zástupce, fotografie dítěte se nevyžaduje. Průkazky jsou vystavovány na všech prodejních místech DPMB.

Cena za vystavení průkazky je 30,- Kč.


Protože průkazka s bezplatným kupónem pro obě kategorie je posuzována jako předplatní jízdenka nepřenosná, je možno ji kombinovat s jízdenkami jednorázovými pro cesty mimo zóny 100 a 101.

Vyhledání spojení
ODKUD
ZASTÁVKA
KAM
ZASTÁVKA
ČAS :
DATUM
VYHLEDAT
Šalinkarta
Městem plynule
Pivní tramvaj
Odtahy vozidel
Autoškola DPMB, a. s.
Výletní cíle
Sdružení dopravních podniků
Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno, tel.: +420 5 4317 1111, Generální ředitelství: Novobranská 18, 656 46 Brno