CZ   |   EN   |   DE

Jízdenkové automaty

Jsme rádi, že k nákupu jízdenek využíváte jízdenkové automaty.

Naše automaty jsou instalovány ve všech přestupních uzlech a na všech frekventovaných zastávkách městské dopravy. Zastávky vybavené jízdenkovým automatem jsou také vyznačeny v tištěném i elektronickém plánku sítě městské dopravy v režimu přiblížení.

Všechny automaty jsou již vybaveny vracečem mincí, přesto věnujte pozornost seznamu mincí, který se zobrazuje na displeji během nákupu. Ne vždy je možné použít všechny druhy mincí. Nevhazujte do automatu mince, jejichž hodnota není zobrazena na displeji.

Při poruše jízdenkového automatu, kdy jste utrpěli škodu tím, že vám automat nevrátil mince nebo nevydal jízdenku, můžete požadovat náhradu škody. Svůj požadavek můžete zadat zde.

Rozšíření sortimentu jednorázových jízdenek IDS JMK, prodávaných v jízdenkových automatech DPMB, a.s.

Se změnou tarifu IDS JMK od 1. ledna 2012 se rozšiřuje sortiment jednorázových jízdenek, které je možné zakoupit v jízdenkových automatech provozovaných DPMB, a.s. V jízdenkových automatech jsou prodávány jízdenky dvou až desetizónové, jízdenka všezónová, jízdenka doplatková pro kombinaci jízdních dokladů a jízdenka jednodenní pro brněnské tarifní zóny 100 a 101. Všechny tyto jízdenky budou k dispozici v základní i ve zlevněné verzi.

Sortiment jízdenek IDS JMK, prodávaných v jízdenkových automatech DPMB, a.s. od 1. ledna 2012

Platnost Základní Zlevněná
 
Doplatek za 1 zónu při kombinaci jízdních dokladů 16,- Kč 8,- Kč
2 zóny / 15 (45) minut 20,- Kč 10,- Kč
2 zóny / 60 minut 25,- Kč 12,- Kč
3 zóny / 90 minut 27,- Kč 13,- Kč
4 zóny / 90 minut 34,- Kč 17,- Kč
5 zón / 120 minut 42,- Kč 21,- Kč
6 zón / 120 minut 49,- Kč 24,- Kč
7 zón / 150 minut 56,- Kč 28,- Kč
8 zón / 150 minut 63,- Kč 31,- Kč
9 zón / 180 minut 71,- Kč 35,- Kč
10 zón / 180 minut 78,- Kč 39,- Kč
Všechny zóny / 180 minut 86,- Kč 43,- Kč
Zóny 100+101 / 24 hodin 90,- Kč 45,- Kč

Návod k obsluze jízdenkových automatů

  • Zkontrolujte, je-li automat v provozu. Provoz automatu je signalizován svítícím displejem a textem: JÍZDENKY. Tento text se střídá s textem, kde je zobrazen den, datum a čas. V případě poruchy volejte na telefonní číslo: 5 4317 4317, závadu můžete nahlásit také kterémukoliv řidiči městské dopravy.
  • Vyberte si druh jízdenky z nabídky a stiskněte příslušné tlačítko (např. základní dvouzónová na 60 min.). Počet kusů volíte tím, že stisk příslušného tlačítka opakujete. Kdykoliv v průběhu zadávání je možné stiskem tlačítka ZRUŠIT vynulovat objednávku předchozích zadaných jízdenek.
  • Na displeji se zobrazí seznam mincí, které je možné k platbě použít (např.: 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč) a zároveň se otevře vstup pro vhoz mincí. Věnujte prosím pozornost tomuto textu, použitelnost jednotlivých mincí závisí na momentálním stavu zásobníku vraceče mincí.
  • Mince vhazujte v požadovaných hodnotách až do výše celkové ceny nákupu, pokud možno od nejnižší po nejvyšší hodnotu. Při vhazování mincí je po každé minci uzavíráno a opět otevíráno blokování vhozu mincí. Na displeji se zobrazuje peněžní částka zbývající do ceny nákupu. Pokud jste navolili nesprávnou jízdenku nebo její počet, můžete provést tlačítkem ZRUŠIT storno objednávky a automat vhozený obnos vrátí.
  • Po vhození poslední mince probíhá tisk jízdenek a na displeji se zobrazí text: Vyřizuji Vaši žádost, moment! Následně automat vrátí přeplatek ceny a vydá vytištěné jízdenky. V případě nevydání jízdenek stiskněte tlačítko ZRUŠIT. Automat vrátí vhozenou finanční hotovost. Pokud je tlačítko nefunkční vyčkejte 20 sekund, automat vrátí mince sám.
  • Při nákupu zlevněné verze jízdenky je nově nutné použít předvolbu stiskem tlačítka ZLEVNĚNÁ.
Jízdenkové automaty
Vyhledání spojení
ODKUD
ZASTÁVKA
KAM
ZASTÁVKA
ČAS :
DATUM
VYHLEDAT
Šalinkarta
Městem plynule
Pivní tramvaj
Odtahy vozidel
Autoškola DPMB, a. s.
Výletní cíle
Sdružení dopravních podniků
Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno, tel.: +420 5 4317 1111, Generální ředitelství: Novobranská 18, 656 46 Brno