CZ   |   EN   |   DE

Strategie DPMB, a. s., na období 2016 – 2020

K naplnění strategie DPMB, a. s., na období 2016 – 2020 byly v lednu 2016 představenstvem společnosti a vrcholovým vedením odsouhlaseny strategické úkoly tematicky orientované dle obsahu činnosti organizačních jednotek spravovaných jednotlivými řediteli.

Všechny úkoly současně naplňují tři základní směry strategického rozvoje DPMB, a. s., vyhlášené generálním ředitelem společnosti:

  • Účelové, efektivní a hospodárné směřování finančních prostředků do oblastí v závazku veřejné služby.
  • Nastavení nových provozních, ekonomických, technických a personálních parametrů u prováděných činností s cílem dosáhnout maximální efektivity procesů a produktivity práce při udržení sociálního smíru.
  • Dodržování zásad společenské odpovědnosti firmy (Corporate Social Responsibility – CSR), což představuje dobrovolný závazek chovat se v rámci svého fungování odpovědně k okolnímu prostředí i samotné společnosti. Při činnosti DPMB, a.s. tak nastavit vysoké etické standardy, minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, pěstovat dobré vztahy s vlastními zaměstnanci a aktivně podporovat region, v němž působíme. Základní teze vztahu DPMB, a. s., a všech zainteresovaných stran jsou vyhlášeny prostřednictvím politik kvality.

Strategii na období 2016 – 2020 je možno vyjádřit v jednoduchém grafickém schématu.

Vyhledání spojení
ODKUD
ZASTÁVKA
KAM
ZASTÁVKA
ČAS :
DATUM
VYHLEDAT
Šalinkarta
Městem plynule
Pivní tramvaj
Odtahy vozidel
Autoškola DPMB, a. s.
Výletní cíle
Sdružení dopravních podniků
Dopravní podnik města Brna, a. s., Hlinky 151, 656 46 Brno, tel.: +420 5 4317 1111, Generální ředitelství: Novobranská 18, 656 46 Brno