|
 

Řidičský průkaz skupiny C

Řidičský průkaz skupiny "C" opravňuje k řízení motorových vozidel o celkové hmotnosti přesahující 3500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob. K tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg.
 
Podmínky pro přijetí do výcviku:
 
Závěrečná zkouška
 
Na zkoušku Vás přihlašuje autoškola po ukončení výcviku.
Zkouška probíhá v jeden den v autoškole, provádí ji s Vámi zkušební komisař a skládá se ze 3 částí:
  • písemný test z "pravidel" (30 minut)
  • ústní zkouška ze znalostí ovládání a údržby vozidla (3 otázky)
  • zkouška z praktické jízdy (nejméně 45 minut)
 
Opakovaná zkouška
  • Pokud jste v některé části zkoušky neprospěli, opakujete pouze tuto část zkoušky. Opakovanou zkoušku smíte absolvovat nejdříve za 5 pracovních dní. Všechny zkoušky musíte složit do 6 měsíců ode dne konání první zkoušky, jinak musíte absolvovat novou výuku a výcvik!
 
Termíny

 

  • dle individuální domluvy - viz kontakty.