|
 

Pravidelné školení profesní způsobilosti

Pravidelné školení profesní způsobilosti

Předmětem pravidelného školení je prohloubení znalostí získaných při vstupním školení. Pravidelné školení se provádí formou výuky. Řidič se zúčastní pravidelného školení v celkovém rozsahu 35 hodin do konce pátého roku od data vydání průkazu. Pravidelné školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.

Pravidelné školení je prohlubováním kvalifikace podle zákoníku práce.

Podmínky účasti na pravidelném školení

Provozovatel školicího střediska může přijmout k výuce a výcviku v rámci pravidelného školení pouze osobu, která podá písemnou přihlášku.

Termíny a ceny

Termíny pravidelných školení na rok 2018: zde.

Ceny – viz Ceník kurzů a školení