|
 

Rozšíření profesní způsobilosti

Rozšíření profesní způsobilosti – vstupní školení

Řidič, který absolvoval vstupní školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E a který hodlá řídit vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění pro skupiny D1, D1+E, D a D+E, a naopak, se podrobí pouze zvláštní části výuky a výcviku pro novou skupinu (45 hodin).

Podmínky k přijetí do rozšiřujícího vstupního školení

Provozovatel školicího střediska může přijmout k výuce a výcviku v rámci rozšiřujícího vstupního školení pouze osobu, která:

  • podá písemnou přihlášku,
  • je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel nebo se účastní výuky a výcviku k jeho získání a
  • je držitelem profesní způsobilosti získané na základě vstupního školení pro skupiny C1, C1+E, C a C+E nebo D1, D1+E, D a D+E.

Termíny a ceny

Termíny školení dle individuální domluvy – viz Kontakty

Ceny – viz Ceník kurzů a školení