|
 

Distribuce dopravních informací

Od března 2015 bylo v rámci Dopravního odboru DPMB, a.s. zřízeno pracoviště distribuce dopravních informací (DDI). Co k tomu kroku vedlo a jak pracoviště funguje?
 
Dlouhodobější úvahy o zřízení pracoviště, které by zajišťovalo distribuci aktuálních informací veřejnosti, byly urychleny loňskou prosincovou ledovkovou kalamitou. V současné rychlé době, plné komunikačních a informačních technologií, byla absence takového pracoviště čím dál zřetelnější. Dalším výrazným impulsem bylo zprovoznění elektronických informačních panelů na zastávkách. Všechna tato rozhraní mezi námi a vnějším světem již vyžadují obsluhu v reálném čase. Pracoviště distribuce dopravních informací je umístěno v částečně odděleném prostoru, který je součástí operačního střediska ("radiosálu") pracoviště řízení provozu(= dopravní dispečink) v budově DPMB v Novobranské 18.
 
Zkušební provoz, který byl zahájen začátkem března tohoto roku, již postupně přešel v provoz rutinní a rozšířil se o další funkce, například o pravidelné relace v rádiích Petrov a Magic.
 
Provozní doba DDI pokrývá dobu provozu denních linek, to je od 5 do 23 hodin, o víkendu od šesté hodiny ranní. Chod pracoviště zajišťuje vždy pouze jeden pracovník oddělení přípravy provozu Dopravního odboru, který v turnusem stanovený den nastoupí na směnu v budově na Novobranské, nikoliv na svém "domácím" pracovišti v Pisárkách. Navíc je pro přípraváře provozu práce s informacemi pro cestující v zásadě rutinou. Naopak operátoři řízení provozu (dispečeři) se mohou plně věnovat činnostem směřujícím k co nejrychlejšímu obnovení provozu nebo zajištění efektivních dopravních opatření a nejsou rozptylování informačními dotazy.
 
Co vlastně pracovník DDI dělá? Neustále sleduje zprávy z radiostanice, vyhodnocuje přijaté informace, tedy zda se jedná "pouze" o banalitu typu nálezu nebo ověření návaznosti, odstavení vozidla s narušením jízdního řádu či závažnou nehodu, která na několik hodin ochromí provoz MHD. A už při prvních informacích, které řidič předává dispečerovi, se musí správně rozhodnout, jestli mimořádnou událost zveřejnit, a pokud ano, tak kdy, kam a prostřednictvím jakých kanálů, aby se dostala pokud možno jen k dotčené skupině cestujících a ostatní neobtěžovala a nezahlcovala. Prakticky stále udržuje aktuální rubriku Mimořádné události na webu dpmb.cz, připravuje hlášení do rádií nebo odesílá zprávy na elektronické informační panely.
 
Důležité je si také uvědomit, že nehoda, která se stala v jedné části Brna, může mít třeba až za hodinu poté dopad na pravidelnost dopravy na úplně opačném konci města a podle toho správně načasovat a nasměrovat například informace odesílané na informační panely. Za směnu zpracujeme přibližně jednu desítku mimořádných událostí a přibližně polovina z nich je zveřejněna prostřednictvím některého z infokanálů. Nejčastěji k mimořádným událostem dochází v pracovní dny v době ranní a odpolední dopravní špičky.
 
Linka x mimo provoz
Linka x mimo provoz
Linka x mimo provoz
 
Foto: archiv DPMB, a.s.