|
 

Profesionalizace zaměstnanců - projekt EUProfesionalizace zaměstnanců Dopravního podniku města Brna, a.s., a zvýšení jejich adaptability na trhu práce


Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00881
Realizace projektu od 1.10.2010 do 30.9.2012.

Popis projektu na stránkách ESF v ČR je zde.

Personální úsek DPMB, a.s., zpracoval a v rámci výzvy č. 35 OP LZZ podal projektovou žádost "Profesionalizace zaměstnanců DPMB, a. s. a zvýšení jejich adaptability na trhu práce". Na základě splnění podmínek přijatelnosti, věcného hodnocení a doporučení hodnotící komise byla Ministerstvem práce a sociálních věcí DPMB, a. s., přidělena dotace ve výši 5 321 511,- Kč.

Klíčové aktivity projektu

02 Servis vozidel hromadné dopravy

Cílem je:

 • rozvinout kvalifikaci a odborné znalosti účastníků a zvýšit jejich adaptabilitu na trh práce
 • osvojit si znalosti a dovednosti pro údržbu a servis nových typů autobusů/trolejbusů
 • udržet krok s novými trendy v oboru
 • 03 Vytvoření a zavedení e-learningu

  Cílem je:

 • rozšířit vzdělávací systém o metodu e-learningu
 • zvýšit efektivitu vzdělávání v rámci profesionalizace řidičů a IT přípravy zavedením b-learningu (e-learning + lektor/tutor)
 • 04 Profesionalizace řidičů

  Cílem je:

 • navázat na základní přípravu řidičů při získávání ŘO profesionalizačním školením zaměřeným na předvídání, předcházení a řešení krizových situací
 • zvýšit bezpečnost a jízdní komfort cestujících
 • naučit se analyzovat kritické situace, zvolit vhodné řešení a modelově si ho vyzkoušet na trenažéru
 • 05 Komunikační dovednosti a jednání s cestujícími

  Cílem je:

 • zvládnout řešení krizových situací v dopravním prostředku
 • osvojit si základy krizové komunikace
 • naučit se zvládat stress a zátěžové situace
 • prohloubit znalosti právní úpravy řešení náročných situací
 • přispět ke spokojenosti cestujících s jednáním zaměstnanců DPMB
 • 06 Manažerské dovednosti

  Cílem je:

 • prohloubit a rozšířit znalosti a dovednosti manažerů v oblasti vedení lidí, jejich motivace, hodnocení a rozvoje
 • posílit osobnostní a profesní růst manažerů střední úrovně
 • posílit znalosti z oblasti finančního řízení
 • 07 Standardizace ICT gramotnosti

  Cílem je:

 • dosáhnout sjednocení znalostní a dovednostní úrovně zaměstnanců
 • zdokonalit práci v prostředí OS, organizací složek
 • zdokonalit se v práci kancelářskými programy, internetem a elektronickou poštou
 • rozvinout ICT gramotnost zaměstnanců
 • 08 Příprava interních lektorů

  Cílem je:

 • zvýšit kvalitu a efektivitu interního vzdělávání
 • získat přístup ke zdrojům nejnovějších poznatků z andragogiky a pedagogické psychologie
 • rozvinout schopnosti a dovednosti interních lektorů na poli vzdělávání dospělých
 • posílit schopnost připravit kurzy podle potřeb cílové skupiny
 • natrénovat vedení lekcí a kurzů způsobem, který získá a udrží pozornost účastníků
 •  

  Projekt "Profesionalizace zaměstnanců DPMB, a.s." přispěje k udržení vysokého stupně připravenosti zaměstnanců k naplnění podnikové vize a přispěje ke spokojenosti cestující veřejnosti se službami DPMB, a.s.

   

  Fondy EU