|
 

Nákup nízkopodlažních ekologických autobusů pro městskou hromadnou dopravu v Brně

 

V září 2009 podal DPMB projektovou žádost na poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod na nákup nových nízkopodlažních autobusů pro městskou dopravu v Brně. V březnu 2010 byl náš projekt vybrán Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod jako způsobilý k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace 50 milionů Kč z ROP JV při celkových maximálních nákladech projektu 125 milionů Kč. Tato smlouva byla uzavřena v červnu.

 

A co je za dotaci nakoupeno? Již v průběhu schvalovacího řízení žádosti o dotaci proběhlo řádné výběrové řízení na dodávku 25 autobusů, splňujících podmínky nastavené dotačním programem - nízkopodlažnost a splnění emisních limitů minimálně na úrovni EURO5. Tyto limity jsou platné v Evropské unii od konce roku 2009 a zaručují dostatečnou ekologičnost provozu při zachování provozních výhod naftových motorů. Z důvodu nastavení limitu maximální možné dotace právě na 50 mil. Kč nebyly poptávány autobusy plně nízkopodlažní, ale autobusy typu Lowentry. Autobusy typu Lowentry mají nízkopodlažní prostor mezi prvními a druhými dveřmi, což plně dostačuje nejenom pro naplnění požadavků nízkopodlažnosti dle evropských norem, ale i pro bezbariérovou přepravu dostatečného počtu hendikepovaných a starších osob nebo maminek s kočárky na linkách do některých okrajových částí Brna. Tato skutečnost byla prověřena již v roce 2008 a 2009, kdy jsme v DPMB měli vozy typu Lowentry zapůjčeny jako zkušební a byly nasazeny právě na tyto linky. Protože jsou tyto vozy u většiny výrobců levnější až o 20% proti plně nízkopodlažním, je možné obnovit s přispěním fondů EU větší část vozového parku DPMB. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel autobusů Iveco CROSSWAY LE CITY. Pomineme-li velice výhodnou cenu těchto vozidel, je třeba zdůraznit i druhou velkou hlavně provozní výhodu a tou je držení ucelené řady vozidel Iveco ve vozovém parku, což nevyžaduje další dodatečné náklady na servisní vybavení, zaškolení servisních pracovníků a řidičů nebo zvýšenou zásobu náhradních dílů.

 

Autobusy byly do DPMB dodávány postupně od konce srpna do prvního říjnového týdne. Po provedení veškerých dokumentačních formalit byly tyto vozy od poloviny září nasazovány do běžného provozu. V souvislosti s termíny změn jízdních řádů jsou vytvářeny speciální oběhy pro vozidla tohoto typu tak, aby zajišťovala přepravu v okrajových částech Brna a v místech a na spojích, kde není jejich částečná nízkopodlažnost hendikepem.

 

A pár technických detailů k pořízeným autobusům Iveco CROSSWAY LE CITY. Jedná se o výrobek firmy IVECO, vyvinutý a vyrobený kompletně ve Vysokém Mýtě. Autobus je 12m dlouhý s 32 místy k sezení a celkovou obsaditelností 109 cestujících. Nízkopodlažní část sahá od čela autobusu až po konec prostředních dveří, v zadní části je podlaha výše a přístup do ní je po třech schodech z důvodu zamontování standardní zadní nápravy a motoru pod podlahou. Pro srovnání: Citybus a Citelis mají zadní nápravu portálovou, motor uložený vzadu napříč až za prostorem pro cestující a přenos točivého momentu od motoru ke kolům přes úhlový převod. Řešení hnacího řetězce použité v autobuse Crossway znamená nižší pořizovací cenu (absence úhlového převodu a jednoduchá zadní náprava), jednodušší a levnější údržbu a také by mělo přinést nižší spotřebu paliva vlivem menších ztrát v hnacím ústrojí. Autobus je vybaven motorem IVECO Cursor 8 EURO 5 o objemu 7,8 litru a výkonu 243 kW, automatickou převodovkou VOITH, výklopnou plošinou a kneelingem ("poklekáváním" neboli naklápěním pravé strany autobusu pro snazší nástup vozíčkářů a hůře pohyblivých osob nebo kočárků). Pro zlepšení pracovních podmínek řidičů je autobus vybaven všestranně seřiditelným sedadlem řidiče s bederní opěrkou, prostorem pro odkládání tašky a uzavřenou klimatizovanou kabinou řidiče.

 

 

Fondy EU