|
 

Obnova vozového parku drážních vozidel - nákup nízkopodlažních kloubových trolejbusů pro MHD v Brně

Další projekt, který byl DPMB, a.s. spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod je projekt "Obnova vozového parku drážních vozidel - Nákup nízkopodlažních kloubových trolejbusů pro MHD v Brně". Předmětem projektu je zakoupení 30 nízkopodlažních kloubových trolejbusů pro MHD ve statutárním městě Brně a předkladatelem a realizátorem je Dopravní podnik města Brna, a.s. Maximální možná dotace 329,8 mil. Kč v případě plného proplacení pokryje 85% z celkových nákladů projektu. Projekt byl schválen v režimu závěrečných výzev, kdy je dotace proplácena postupně v závislosti na zůstatku alokovaných prostředků příslušného programu. Doposud byla poskytnuta dotace 100 mil Kč.

 

Po vyhlášení výzvy se DPMB okamžitě chopil příležitosti významně obnovit svůj vozový park trolejbusů a na základě zkušeností s předchozími projekty připravil projektovou žádost. Tato byla po posouzení její věcné bezchybnosti a přínosnosti projektu schválena regionální radou Jihovýchod k financování v rámci dotačního operačního programu. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel na 30 kloubových trolejbusů ŠKODA ELECTRIC a.s. Tato firma následně dodala 30 třínápravových nízkopodlažních kloubových trolejbusů délky 18 metrů typu 31 Tr. Firma ŠKODA ELECTRIC je výrobcem elektrické části trolejbusu včetně trakčního motoru. Výrobcem mechanické části trolejbusu (skříně vozidla) je firma SOR LIBCHAVY s.r.o.

 

V těchto dnech již všechny trolejbusy nakoupené v rámci projektu spolufinancovaného Evropskou unií mohou využívat všichni cestující brněnské MHD.

 

 

Fondy EU