|

Veřejné zakázky malého rozsahu

2017

Dodávka lepicí chemie na okna - DINITROL
Dodávka plechových disků kol pro městský provoz
Dodávky dílů na GO zadních náprav Rába AU – 10948 pro trolejbusy typu 21 Tr a 22 Tr
Dodávka držáků tiskovin
Tisk časopisu Zpravodaj
Dodávka 3 ks transformátorů měř. proudu MTP
Dodávka kondenzátorů pro tramvajová vozidla T6A5 a K2
Dodávka maskovacích pásek 3M
Dodávka sloupků řízení C.V.C. 130-0188B pro trolejbusy typu 21 a 22 Tr