|

Veřejné zakázky malého rozsahu

2017

Oprava 2 kusů přesuven pro kolejová a nákladní vozidla
Rekonstrukce tramvajové tratě Lesnická – úpravy trolejového vedení a veřejného osvětlení – projektová dokumentace
Dodávka notebooků pro DPMB, a.s.