|
 

Galerijní tramvaj

je nekomerční projekt Dopravního podniku města Brna, a. s. Umožňuje především výtvarnou prezentaci v reklamních plochách (fabionech) v tramvaji DPMB. Tramvaj je nabízena bezplatně, je provozována na většině tramvajových linek v Brně. Obvyklá výstava trvá jeden měsíc.


Schema galerijní tramvaje: K2 - interiér


Kontakty: telefon - 5 4317 1418 Víťa Barák, e-mail: vbarak@dpmb.cz


Právě probíhá...


Galerijní tramvaj vyzdobila organizace Domov pro mne

Galerijní tramvaj Dopravního podniku města Brna patří v měsíci květnu neziskové organizaci Domov pro mne, jež pomáhá lidem se zdravotním postižením žít běžným způsobem života. Tramvaj vyzdobenou pestrými fotografiemi a informačními texty můžete potkat hned na několika linkách.

Domov pro mne je brněnská nestátní nezisková organizace, která od roku 2004 pomáhá dětem i dospělým s postižením překonávat každodenní bariéry a žít tak běžným a plnohodnotným způsobem života. V současnosti je jedním z největších poskytovatelů sociální služby osobní asistence ve městě Brně. Zároveň realizuje řadu zážitkových pobytů a volnočasových aktivit pro děti a dospělé s hendikepem.

Mezi další projekty organizace patří veřejné dobročinné knihovničky, jejichž smyslem je upozornit na fakt, že ne všichni z nás dosáhnou do "horních polic". Největší novinkou práce Domova pro mne je otevření pobytové služby chráněné bydlení pro čtyři osoby s těžkým tělesným postižením a rozšíření služby osobní asistence seniorům.


Přijďte se na nás podívat do Galerijní tramvaje


Fotografie z akce: