|
 

Mapa okolí přehrady

Brněnská přehrada

Dopravní podnik města Brna,a.s. - lodní doprava
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646
tel.: +420 546 210 045 (výpravna lodí - pouze v době plavební sezóny),
tel.: +420 546 210 080, fax: +420 546 215 666
lode@dpmb.cz