|
 

Reklamace

Reklamaci SMS jízdenky může cestující uplatnit písemně, nebo vyplněním reklamačního protokolu, který je dostupný na internetových stránkách smsjizdenky.dpmb.cz

Cestující je oprávněn reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo na reklamaci zanikne. Reklamace vyřizuje společnost GLOBDATA, a.s.