|

Public procurement of small scale

2018

Provádění pravidelných prohlídek, funkčních zkoušek (revizí), montáží a oprav zařízení EPS, EZS a ZDP
Revize plynového zařízení vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a revize kompozitních tlakových nádob CNG
Oprava a servis MaR kotelen, výměníkových stanic a VZT