|
 

Místenky na lodích

Plánek sedadel sluneční paluby
Informace o místenkách
 • Místenku lze zakoupit pouze na odjezdy lodí se sluneční (horní) palubou
 • Cena místenky je 15,-Kč vč. DPH na 1 místo
 • Jízdenku s místenkou je možné zakoupit pouze v pokladně v přístavišti Bystrc
 • Jízdenku s místenkou je možné zakoupit pouze z přístaviště Bystrc a to do jakékoliv zastávky, popř. i na okružní plavbu
 • Místenka není přestupní
 • Místenku lze zakoupit nejpozději 10min před odjezdem lodi
 • Cestující s místenkou bude přednostně vyzván k nástupu na loď 10 minut před odjezdem lodi
 
Informace o provozu lodní dopravy
 • Výpravna - lodní doprava: tel – 546 210 045, email: lode@dpmb.cz
 • Duben - pouze nepracovní dny od 18.4.2020
 • Květen až září – denně
 • Říjen – pouze nepracovní dny + 24. a 25.10.2020
 
Prodejní doba místenek
 • Duben - pouze nepracovní dny od 18.4.2020
 • Květen až září – denně
 • Říjen – pouze nepracovní dny do 25.10.2020
 
Schéma sedadel sluneční paluby
Na obrázku vpravo je schéma rozložení sedadel.