|
 

Pořízení nových nízkopodlažních autobusů pro MHD s pohonem na CNG

V letech 2014 – 2015 byl v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaného z Fondu soudržnosti EU realizován projekt nákupu 88 nízkopodlažních 12 metrových autobusů s pohonem na CNG. Jednou ze strategických priorit DPMB je pokračovat v tomto trendu obnovy vozového parku formou pořizování vozidel s ekologickým pohonem.
 
Začátkem roku 2016 byla v rámci Integrovaného regionálního operačního programu vyhlášena výzva, která je zaměřena právě na podporu nákupu nízkoemisních vozidel. Díky jasně stanovené strategii obnovy vozového parku mohl DPMB na tuto výzvu okamžitě zareagovat a zahájit přípravu žádostí o dotační podporu. Vzhledem k omezení maximální finanční částky na jeden projekt jsou připravovány 3 samostatné projekty.
 
Předmětem prvního projektu je nákup 23 plně bezbariérových a nízkopodlažních kloubových autobusů s pohonem na CNG splňující emisní normu EURO 6, které nahradí dieselové autobusy nižších emisních tříd.
 
V rámci druhého projektu je záměrem DPMB nakoupit 27 nových nízkopodlažních CNG autobusů (16 standardních (12m) a 11 kloubových vozidel), které nahradí 16 krátkých autobusů splňující emisní normu EURO3 a 11 kloubových autobusů EURO4.
 
Třetí projekt doplňuje předchozí dva a v jeho průběhu by se mělo pořídit 10 nových nízkopodlažních kloubových CNG autobusů, které nahradí 10 vozidel s emisními normami EURO 2 – 4.
 
Vzhledem ke skutečnosti, že všechny starší vozy budou v průběhu jednoho roku od pořízení nových zcela vyřazeny z provozu, dojde při zachování současného rozsahu dopravy o snížení produkce emisí o téměř 20 tun za rok. Všechny tři projekty jsou schopny dosáhnout snížení produkce škodlivých emisí o více než 80% v porovnání s vyřazovanými vozidly.
 
Všechna nově pořizovaná vozidla budou vybavena moderním odbavovacím systémem a již dnes standardně používaným vizuálním a akustickým informačním systémem, který výrazně zjednodušuje orientaci uživatelům MHD.
 
Celkové náklady na pořízení autobusů všech tří projektů dosahují téměř 500 mil. Kč. Pokud budou žádosti o dotaci schválené, tak by DPMB mohl obdržet prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu dotaci na pokrytí až 85% těchto nákladů.