|

Nabídky odborné praxe a motivační program

DPMB, a.s., nově zavedl motivační program pro žáky od 1. ročníku učebních oborů pro strategické dělnické profese zámečník, autoklempíř a autolakýrník.

 

V našich provozech vykonávají středoškoláci praxi od roku 1986. Dopravní podnik poskytuje dlouhodobou praxi žákům tří brněnských středních škol. V průběhu roku umožňuje i krátkodobou praxi studentům dalších škol. Nejdelší spolupráce trvá už třicet let, a to s Integrovanou střední školou automobilní Brno. Těmito aktivitami a zapojením žáků do praktické přípravy se snažíme zajistit kvalitní zaměstnance a současně absolventi škol tak mají možnost získat pracovní uplatnění. Během praxe máme možnost vytipovat a případně si vybrat z řad žáků nové zaměstnance do dělnických profesí. Velikost našich provozů umožňuje praxi i skupin žáků pod vedením zkušených odborníků.

 

Odborná praxe

 

Odborná praxe je zaměřena na získání odborných dovedností pro výkon povolání, pro něž se žáci ve studijním nebo učebním oboru připravují.

 

Praxe žáků probíhá individuálně za přímého dozoru určeného instruktora na vybraných pracovištích, která odpovídají svým moderním vybavením požadavkům bezpečné práce při opravách vozidel MHD. Instruktor provádí přímý dozor nejvýše nad třemi žáky. Pedagogickou činnost instruktora řídí a kontroluje pracovník oddělení vzdělávání DPMB, a.s.

 

Pracoviště zajišťující odbornou praxi

 

Provoz Hlinky 151, Brno - Pisárky
Provoz Hudcova 74, Brno - Medlánky
Provoz Hviezdoslavova 1a, Brno – Slatina
Provoz Jundrovská 57, Brno – Komín
Provoz Svitavská 4 , Brno – Husovice

 

Motivační program

 

Se spolupracujícími školami v Brně nabízíme pro vybrané žáky příležitost účastnit se vzdělávacího programu podpořeného motivačním příspěvkem.

Vedení společnosti DPMB, a.s. usiluje o dlouhodobé plánování kvalifikovaných lidských zdrojů a má zájem o zajištění kvalitních zaměstnanců. Proto v motivačním programu nabízí motivační příspěvek žákům odborných škol již od prvního ročníku vybraných oborů. Žáci, kteří si vyberou podporovaný obor, mohou podat přihlášku do motivačního programu. Po výběrovém řízení je sepsána smlouva o motivačním příspěvku, za který požadujeme dobrý prospěch, spolehlivost a bezproblémovou docházku do školy i praxe.

 

Podporované obory

 

Autoklempíř
Lakýrník
Zámečník

 

Podrobnosti o motivačním příspěvku

 

 

Zajímavá pracoviště