|

Změny a události na linkách MHD

Nabízíme brigády na pozici řidič tramvaje nebo autobusu

Nabízíme brigády na pozici řidič tramvaje nebo autobusu.

Pozvánka na diskusi s občany

20. listopadu 2019 od 18.00 v jídelně ZŠ Labská

 

Srdečně vás zveme na veřejnou diskusi k průběhu stavby tramvajové trati z Osové do Univerzitního kampusu v Bohunicích.

Akce se koná 20. listopadu 2019 od 18.00 v jídelně ZŠ Labská, Brno-Starý Lískovec (adresa: Labská 27,625 00 Brno).

Podrobnosti představí zástupci města, Dopravního podniku města Brna a zhotovitele stavby.

Těšíme se na setkání s vámi!

Poslední jízda H4 a H24

V neděli 13. října měli zájemci poslední možnost se svézt na historických linkách H4 a H24, které centrem města jezdí pravidelně od jara do podzimu. Do „dřeváku“ v tento poslední den usedali na místo řidiče střídavě generální a provozní ředitel DPMB Miloš Havránek a Jan Seitl a o jízdu byl velký zájem. Odpoledne na Komenského náměstí přišli všichni řidiči, kteří na historické lince jezdí, aby společně sezónu uzavřeli. Celé odpoledne tak mělo mimořádnou atmosféru, o čemž vypovídají i krásné vzkazy, které nám cestující zanechali.

Za váš zájem a přízeň moc děkujeme. A na jaře na svezenou!

Váš DPMB.

 

 

Tramvají ke Kampusu

Poklepáním základního kamene byla v pondělí 14. října 2019 za účasti primátorky města Brna Markéty Vaňkové a dalších významných hostů zahájena stavba tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu.

„Stavba má obrovský přínos pro oblast Starého Lískovce a Bohunic, kam denně cestují například studenti Masarykovy univerzity a zaměstnanci i pacienti Fakultní nemocnice Brno. Tento strategický projekt, který výrazně ulehčí přetížené dopravě ve městě, má naši plnou podporu a prioritu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Celkové náklady na stavbu činí 1,4 mld. Kč, z čehož 85 procent pokryje získaná dotace.

„Jedná se o stavbu, která z pohledu MHD nemá v novodobých dějinách Brna obdoby. Projekt je unikátní nejen z hlediska rozsahu a charakteru, ale i objemem finančních prostředků získaných z dotačních titulů. Právě proto jsem rád, že v nás město Brno vložilo důvěru a pověřilo DPMB úkolem stavbu zajistit,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna, a.s., Miloš Havránek.

V těchto dnech se začaly v oblasti ulic Jihlavská a Netroufalky provádět práce na přeložkách inženýrských sítí. Viditelnější práce většího rozsahu budou následovat na jaře 2020, kdy zhotovitelská firma začne s hrubými terénními pracemi a hloubením samotného tunelu. Hotovo má být na konci roku 2022.

Zájezdová doprava

Připravili jsme pro vás novou přehlednější stránku o našich zájezdových autobusech.

Jak si pořídit elektron. šalinkartu
Bonusové body pro věrné cestující

Dopravní podnik města Brna zavádí po uživatele elektronických předplatních jízdenek další příjemnou novinku – bonusové body pro věrné cestující. Za každou kontrolu revizorem cestující získají body, které mohou uplatnit k uhrazení sankcí nebo se díky ní zařadit do slosování o předplatní jízdenky.

Body získávají automaticky zákazníci využívající elektronické předplatní jízdenky za úspěšné revize svých elektronických šalinkaret. Za každé čtvrtletí, ve kterém byl cestující alespoň jednou úspěšně zkontrolováni revizorem, obdrží 10 bonusových bodů (body byly přiřazeny i zpětně za všechny proběhlé revize).

Body je možno použít v eshopu BRNO iD na snížení nebo plné online uhrazení sankce 50 Kč v případech, kdy se cestujícímu nepovedlo prokázat revizorovi, že má platnou jízdenku (zapomenutý nosič, nefunkční nebo neaktivovaná karta apod.). Maximum bodů, které je možno mít na účtu je 50. Další body se automaticky převádí do soutěže, ve které se pravidelně jednou za pololet budou losovat výherci tří ročních nepřenosných šalinkaret zdarma.

Úspěšná revize tak pro zákazníky nyní znamená šanci na bonus a potenciálně i výhru, pípat revizorovi se vyplatí!

 

E-shop Dopravního podniku města Brna a. s.
V Eshopu Dopravního podniku města Brna, a.s., si můžete nakoupit předplatní jízdenky pro tarifní zóny 100 a 101 (město Brno).