|
 

Bezplatná přeprava

Senioři nad 70 let

Osoby starší 70 let (tj. včetně dne 70. narozenin) se bezplatně přepravují v zónách 100 a 101. Prokazují se průkazkou IDS JMK s bezplatným kupónem.

K vystavení průkazky je nutno předložit doklad totožnosti nebo průkazku z předchozího období, vyplnit žádanku a dodat aktuální nepoškozenou podobenku fotografii 3,5x4,5 cm.

Průkazky jsou vystavovány na všech prodejních místech DPMB,a.s. a ČD.

Cena za vystavení průkazky je 30,- Kč.


Doprovod dětí do 3 let

V zónách 100 a 101 se bezplatně přepravuje jeden průvodce dítěte do věku 3 let (tj. do dne, který předchází dni 3. narozenin). Oprávnění k bezplatné přepravě se prokazuje osoba doprovázející dítě průkazkou IDS JMK s bezplatným kupónem, vydanou dopravcem a osoba, která dítě doprovází se při využití bezplatné přepravy musí tímto průkazem prokázat.

K vystavení průkazky dítěte je nutno předložit k nahlédnutí průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte. Pokud nemá zákonný zástupce údaje o dítěti v občanském průkaze, je nutné předložit rodný list dítěte. Dále je nutno vyplnit žádanku na jméno dítěte s podpisem zákonného zástupce, fotografie dítěte se nevyžaduje.

Průkazky jsou vystavovány na všech prodejních místech DPMB,a.s.

Cena za vystavení průkazky je 30,- Kč.


Děti do věku 10 let

V zónách 100 a 101 se bezplatně přepravují děti do věku 10 let (tj. do dne, který předchází dni 10. narozenin). Děti ve věku 6-10 let se prokazují průkazkou IDS JMK s bezplatným kupónem, vydaným dopravcem.

K vystavení průkazky dítěte je nutno předložit k nahlédnutí rodný list dítěte nebo průkaz totožnosti dítěte. Dále je nutno vyplnit žádanku na jméno dítěte s podpisem zákonného zástupce, dodat aktuální nepoškozenou fotografii dítěte 3,5x4,5 cm.

Průkazky jsou vystavovány na všech prodejních místech DPMB,a.s.

Cena za vystavení průkazky je 30,- Kč.


Protože průkazka s bezplatným kupónem pro tyto kategorie je posuzována jako předplatní jízdenka nepřenosná, je možno ji kombinovat s jízdenkami jednorázovými pro cesty mimo zóny 100 a 101.