|
 

Distribuce dopravních informací

V roce 2015 bylo v rámci Odboru přípravy provozu (tehdy Dopravního odboru) DPMB, a.s. zřízeno pracoviště Distribuce dopravních informací (DDI). Byť se jeho pracovníci velkou měrou podílejí v pisáreckém středisku na přípravě grafikonů, jízdních řádů, výlukových informací či příkazů k vypravení vozidel na zvláštní jízdy, samotné pracoviště DDI je umístěno v budově na Novobranské ulici v těsné blízkosti Operačního střediska řízení provozu. Informační operátoři se po sedm dní v týdnu střídají ve dvousměnném režimu, aby byli schopni kdykoliv v době provozu denních linek MHD připravit a zpřístupnit informaci o jakékoliv změně či mimořádné události.

 

Síť městské hromadné dopravy v Brně je poměrně rozsáhlá, ve špičkách pracovních dnů je vypraveno více než 600 vozidel a o různé mimořádné události v podobě dopravních nehod či poruch tak není nouze. K tomu se připojují pravidelné změny jízdních řádů, objednaná posílení dopravy a především více než tři stovky výluk a provozních omezení ročně. Orientovat se ve všech těchto informacích je pro běžného cestujícího velmi obtížné a někdy až nemožné. Hlavním úkolem informačních operátorů je proto informace o provozu hromadné dopravy připravit a ve srozumitelné a dostupné podobě zpřístupnit všem cestujícím, kteří o ně mají zájem. Díky přítomnosti informačního operátora mohou být informace především o mimořádných událostech obsahující obvykle i pokyny pro cestující, jak se mohou zachovat, aby dorazili do původně zamýšleného cíle svojí cestu a pokud možno včas, zobrazeny prakticky několik málo minut po té, co se o události dozvěděl dopravní dispečink. A zatímco samotní operátoři řízení provozu pracují na uvolnění dopravy a následném co nejrychlejším návratu vozidel do časů podle jízdního řádu, informační operátor má za hlavní povinnost vytvoření a odeslání informace cestujícímu, díky které pak může být vliv události na jeho cestu snížen na minimum.

 

Aby informace doputovaly k co nejširšímu spektru cestujících, ale zároveň aby co nejméně obtěžovali ty, kterých se v daný okamžik netýkají, využívají informační operátoři různé informační kanály. Každá mimořádná událost (a přiměřeně se to týká i plánovaných změn v dopravě) je vystavena na webových stránkách dopravního podniku dpmb.cz, kde je pro mimořádné události vyhrazena přehledně tříděná samostatná sekce dostupná přímo z titulní strany. Ve stejný okamžik je informace přístupná také uživatelům mobilní aplikace DPMBinfo. Příznivci sociálních sítí se informace dozví přímo na facebookové stránce a Twitterovém profilu dopravního podniku DPMB aktuálně. Operativní informace lze zobrazovat také na informačních panelech, případně displejích chytrých zastávek. Pro úplnost dodejme, že informace o plánovaných změnách jsou registrovaným uživatelům rozesílány i prostřednictvím e-mailové služby Newsletter.

 

Jedním z impulsů pro vznik pracoviště Distribuce dopravních informací bylo zprovoznění informačních panelů na zastávkách. Aktuálně se jejich počet blíží dvěma stům a v budoucnu bude ještě narůstat. Informační operátor může panely nejen efektivně využít pro zobrazení různých informací cestujícím, ale především odpovídá za jejich bezchybný provoz. Dohlíží na konektivitu a aktivitu panelů a v případě zjištění závady nebo v případě jejího nahlášení cestujícím či řidičem zajišťuje ve spolupráci s dalšími podnikovými útvary co nejrychlejší nápravu.