|
 

Lodní doprava na Brněnské přehradě

Středisko Lodní doprava je sice nejmenší ze všech dopravních provozů brněnského dopravního podniku, ale to rozhodně nesnižuje jeho význam. Naopak - plavba lodí je oblíbenou kratochvílí Brňanů už od roku 1946 a tak kromě roku 2009, kdy byla přehrada vypuštěna kvůli čištění, lákaly naše lodě ke svezení už po 67 plavebních sezón.
 
V současné době (listopad 2013) lodě odpočívají na suchu, zaměstnancům střediska ale nastává "druhá sezóna". Kapitáni odloží parádní uniformy, natáhnou montérky a podílejí se společně s pracovníky údržby na přípravě lodí pro příští sezónu 2014, případně vybírají dovolenou, o které si v létě mohou nechat jen zdát.
 
Brněnskou lodní flotilu tvoří 5 nových dvoupalubových lodí - Vídeň, Dallas, Stuttgart, Lipsko a Utrecht, postupně dodávané v letech 2010 - 2012 a jedna již historická loď - jednopalubové Brno, což je dvakrát přestavěná loď původně z roku 1949.
 
Značných změn také doznal nástupní prostor v Bystrci - pohodlné zázemí pro zaměstnance i návštěvníky poskytuje moderní areál výpravny.
 
Plavební sezóna roku 2013 skončila 13. října. Do konce října pak probíhal svoz plovoucího zařízení (pontonů a můstků) z plavební dráhy, jeho vytažení a uskladnění na břehu a pak následovalo vytažení lodí. Dalším krokem pak je vždy demontáž baterií, následuje zazimování lodí a příprava na údržbářské a opravárenské práce na jednotlivých plavidlech. Kromě toho je nutné ošetřit i plovoucí zařízení a přechodové lávky. Před zahájením další sezóny projdou kontrolou také schodiště na jednotlivých přístavištích. Bezpečnost provozu je samozřejmě prioritou.
 
O brněnské lodní dopravě by bylo možné psát knihy, jedna velmi kvalitní, mapující podrobně historii od samého počátku, vyšla v roce 2006 u příležitosti kulatého výročí. My si ale připomeneme jen pár zajímavostí spíše ze zákulisí, do kterého se běžně cestující nedostanou, i když také zde je občas pořádán den otevřených dveří pro veřejnost.
 
Než se dostaneme k dalším obrázkům, ještě pár čísel. V krátkém přehledu uvádíme počty přepravených osob brněnskou lodní dopravou v posledních letech:
  • 2010 ...... 179 291
  • 2011 ...... 223 979
  • 2012 ...... 222 205
  • 2013 ...... 167 082
 
Pokud jsou lodě v provozu, pak každý den večer po zakotvení v bystrckém přístavišti jsou napájecími kabely připojeny k nabíjecímu zařízení a proběhne dobíjení akumulátorových baterií, aby příští den mohla loď bez problémů zvládnout předepsanou trasu.
 
Po skončení plavební sezóny musí být lodě vytaženy z vody na souš. Naviják utáhne 75 tun.
 
Následně musí být lodě pečlivě očištěny od přehradních nánosů, zejména pod čárou ponoru, pro další údržbu a nátěry.
 
Z prostor pod dolní palubou lodi jsou vytaženy baterie a uloženy v baterkárně, kde jsou udržovány v provozuschopném stavu až do jara.
 
Poslední loď stáhne ze všech zastávek po trase pontony a můstky a doveze je do bystrckého přístaviště.
 
K usnadnění manipulace s loděmi v areálu Lodní dopravy slouží kolejnice, navijáky, lana, kladky a speciální podvozky.
 
V hangáru probíhá pravidelná zimní údržba a pečlivá kontrola stavu lodí.
 
Před blížící se sezónou dostanou lodě nový nátěr, opraví se i pontony a můstky.
 
Do útrob lodí je samozřejmě nutno vrátit a upevnit baterie.
 
Po provedení všech nezbytných prací jsou lodě několik dnů před zahájením sezóny spuštěny na vodu. Probíhá opětovný rozvoz pontonů a můstků na jednotlivé zastávky.
 
Při slavnostním zahájení sezóny musí být vše připraveno - včetně kapitánů v uniformách a lodníků v pruhovaných tričkách.
 
Po dokonalé přípravě je pravidelný provoz už jen rutinní záležitostí. U kormidla kapitán Gabriel Kovács.
 
Na lodích se často konají akce pro veřejnost, oblíbené jsou zvláště u dětského publika. Letos to byl např. dětský den nebo bitva o Midway, už tradiční akcí je předávání vysvědčení.
 
V roce 2013 jsme na lodní dopravě přivítali i zajímavé osobnosti.. Loďě Brno a Utrecht si pronajala ČT a tři dny tu natáčel režisér Filip Renč film se Simonou Stašovou a Pavlem Křížem v hlavních rolích. Loď Dallas II posloužila jako narozeninové překvapení pro oslavu kulatin významné operní zpěvačky Magdaleny Kožené. Mimo to jsme měli tu čest přivítat na našich lodích účastníky sympozia nejvýznamnějších soudců Evropy.
 
Vedoucím lodní dopravy DPMB je Martin Ecler. Má na starosti kromě svých podřízených také spoustu "papírování" okolo provozu lodí, nad kterým bdí (nejen) Státní plavební správa.
 
Ekonomka, provozní účetní, jediná administrativní pracovnice střediska lodní dopravy, paní Kateřina Volfová. Možná jste ji někdy zahlédli i za volantem trolejbusu.
 
Samozřejmě kromě běžného provozu podle plavebního řádu je možné si zajistit i plavbu na objednávku a užít si lodě např. při oslavě či večírku.
 
Teď už ale nezbývá než se těšit na příští plavební sezónu naší lodní dopravy. O novinkách pro příští rok vás budeme včas informovat.