|
 

RIS - řídící a informační systém brněnské MHD

Dopravní podnik města Brna, a.s., v roce 2004 vybudoval ve světě ojedinělý moderní nástroj k řízení městské hromadné dopravy, který slouží zejména k okamžitému rozpoznání odchylek v provozu MHD a k jejich rychlé a úspěšné eliminaci. Díky dostupným údajům se dispečer rozhoduje na základě skutečných, nezkreslených a objektivních informací a navíc systém umožňuje okamžitou kontrolu odezvy na rozhodnutí dispečera. RIS je díky tomu významným prvkem k zajištění bezpečnosti, kvality, hospodárnosti a kultury dopravy provozované DPMB, a.s.

Základem RIS je datová rádiová síť pro trvalé spojení všech vozidel MHD s dispečinkem. Každé vozidlo předává na dispečink automaticky v intervalu přibližně 25 sekund svoje provozní údaje - mj. skutečný čas odjezdu od zastávky, fyzickou polohu podle družicové navigace GPS a další důležitá provozní data. V případě potřeby se z vozidla na centrálu a opačně posílají textové zprávy a povely pro informační zařízení pro cestující. RIS rovněž zajišťuje fónickou komunikaci mezi dispečerem a řidičem konkrétního vozidla nebo skupiny vozidel a případně umožňuje dispečerovi promluvit prostřednictvím reproduktorů přímo k cestujícím ve vozidle.

Dispečeři mohou data o provozu zobrazit nejen jako tabulku vozidel jednotlivých linek ale také jako obraz provozu přímo na digitální mapě Brna. Poloha vozidel se na mapě zobrazuje v reálném měřítku a každý vůz nese barevnou visačku s nejdůležitějšími provozními údaji. Barva visačky přitom reprezentuje okamžitou odchylku od jízdního řádu, takže dispečer může snadno odhalit vozidla jedoucí předčasně, zpožděná či odchýlená od předepsané trasy. Nejraději však dispečeři sledují obrazovku plnou zeleně se hlásících vozidel jedoucích v povolené toleranci.

Díky informačnímu systému zajišťujeme také poměrně vysokou kvalitu informací podávaných cestujícím. Všechna vozidla jsou ozvučena a během jízdy vyhlašují názvy zastávek a další důležité provozní informace. Spolu s vizuálními informacemi zobrazenými na transparentech uvnitř a vně vozidla jsou cestujícím podávány cíleně, tedy ve správný čas a na správném místě. Samozřejmostí je komunikace systému ve vozidle se slepeckým dálkovým ovladačem.

Řídící a informační systém umožňuje dokonalejší preferenci vozidel MHD na řízených křižovatkách. Zpožděné vozidlo odešle z předem stanoveného místa prostřednictvím rádiového datového přenosu žádost o preferenci, řadič semaforů obdrží údaj o trase průjezdu vozidla křižovatkou a o hodnotě zpoždění a může tak vhodně v rámci signálního plánu umožnit plynulý průjezd vozidla křižovatkou, které následně Tato tzv. dynamická preference dovolí na křižovatce hospodařit s každou sekundou signálního plánu a ve svém důsledku zajistí lepší průjezdnost pro všechna vozidla, nejen pro tramvaje, trolejbusy a autobusy.

Data zaznamenávaná řídícím informačním systémem jsou archivována, díky čemuž je možné vyhodnocovat provoz MHD také zpětně a za delší období. Tuto možnost využíváme nejen při reakcích a stížnosti a podněty od cestujících, ale také při vyhodnocování zpožďování na konkrétních linkách nebo v konkrétních místech. Pro kvalitu dopravy má velký význam dnes již obecné vědomí, že díky řídícímu informačnímu systému nelze utajit žádné pochybení personálu. Důkazem toho je také skutečnost, že drtivá většina stížností je na základě dat zaznamenaných řídícím informačním systémem vyhodnocena jako neoprávněných.