|
 

SENIORBUS - přepravní podmínky

 
Od pondělí 11. května 2020 je obnoven provoz služby SENIORBUS v plném rozsahu.

Objednávky jsou opět přijímány na telefonním čísle 731 518 348 v pracovních dnech od 7:00 do 15:00.
 
 

Kdo může službu využít?

 
 • Službu SENIORBUS mohou využít všichni občané s trvalým bydlištěm ve městě Brně, kteří zároveň dosáhli věku 70 let nebo jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P. Řidič SENIORBUSU je oprávněn nárok na službu před zahájením jízdy ověřit.
 • Cena za jednu jízdu činí 50 Kč a platí se v hotovosti řidiči.
 • Každého klienta může zdarma doprovázet jedna další osoba.
 • Každý klient si může objednat maximálně 6 jízd za kalendářní měsíc.
 • Řidiči zajišťují klientům dopravu a přiměřenou asistenci při nástupu a výstupu, případně při naložení a vyložení zavazadel.
 • Řidiči nezajišťují jakoukoliv formu asistenčních služeb klientům!
 

Jak jízdu objednat?

 
 • Jízdu je možné objednat pouze telefonicky a to v pracovní dny v době od 7 do 15 hodin na telefonním čísle 731 518 348. Neslyšící klienti se mohou objednat prostřednictvím SMS.
 • Jízdu je možné objednat nejdříve 14 kalendářních dnů a nejpozději jeden pracovní den před zamýšleným dnem jízdy.
 • Nemá-li klient již založenou kartu, bude při první objednávce operátor požadovat kromě jména a příjmení také datum narození, trvalé bydliště a telefonický kontakt. U klientů, kterým ještě nebylo 70 let, je požadováno navíc číslo průkazu ZTP nebo ZTP/P.
 • Jako místo nástupu se uvede konkrétní adresa, kam na smluvený čas přijede vozidlo SENIORBUSu a klienta dopraví na jím předem určenou adresu výstupu. Místo nástupu a místo výstupu klienta se musí nacházet na území města Brna.
 • Požaduje-li klient přistavení vozidla s nájezdovou rampou pro invalidní vozík (bude se přepravovat na vozíku), musí tento požadavek při objednávce výslovně uvést.
 

Je služba určená pouze na dopravu k lékaři?

 
 • V rámci objednávky není zjišťován důvod zamýšlené přepravy. Klient může službu využít pro vyřízení jakékoliv osobní záležitosti.
 

Musí být místo nástupu v místě uvedeného trvalého bydliště?

 
 • Klient může nastoupit či vystoupit na libovolné adrese na území města Brna.
 

Jak se klient dopraví zpět?

 
 • Zpáteční jízdu je nutné objednat samostatně a předem. Zpáteční jízda nemusí být uskutečněna ve stejný den, jako jízda tam.
 • Pokud si klient svoji záležitost vyřídí do 15 minut, může na něj v místě počkat vozidlo, které jej tam dopravilo. Tato jízda tam a zpět se počítá jako jedna vykonaná jízda.
 • Ve všech ostatních případech je nutné objednat příjezd vozidla pro jízdu zpět opět na konkrétní čas a adresu s tím, že taková jízda se počítá jako samostatná jízda.
 • Objednávku zpáteční jízdy nelze učinit až v den, kdy byla vykonána jízda tam! (Nelze například od lékaře zavolat, že už je klient hotov a že je možné jej odvézt zpět.)
 

Jak probíhá samotná přeprava?

 
 • Ve smluvený čas přijede na uvedenou adresu vozidlo SENIORBUS.
 • V případě, že řidič klienta nemůže na uvedené adrese najít, pokusí se jej kontaktovat telefonicky a případně v místě počká. Vozidlo smí na klienta, který se nedostavil včas, čekat maximálně 15 minut a to pouze v případě, že tak nebudou ohroženy časy jízd dalších klientů.
 • Řidič klienta obvykle telefonicky kontaktuje také v případech, kdy má z provozních důvodů zpoždění.
 • Řidič může odmítnout přepravu klienta, který je zjevně znečištěn, zapáchá nebo jinak porušuje přepravní podmínky či dobré mravy.
 • Po vykonání jízdy je klient povinen tuto skutečnost potvrdit svým podpisem řidiči do jízdního výkazu.
 

Jak se má klient zachovat, pokud objednanou jízdu nemůže využít?

 
 • Jízdu lze zrušit, opět nejpozději jeden pracovní den předem do 15 hodin, na stejném telefonním čísle, na němž se přijímají objednávky. Jízdy zrušené po tomto termínu se odečítají z měsíčního limitu šesti jízd.
 • Ve výjimečných případech, zejména mimo provozní dobu telefonního čísla pro objednávky, lze jízdu zrušit prostřednictvím nepřetržité služby na informační lince Dopravního podniku města Brna, a.s. 5 4317 4317.