|
 

Mobilní aplikace

Zdarma dostupná pro telefony s operačními systémy Android na Google Play a iOS na App store
 
Aplikace je určená především cestujícím brněnské městské hromadné dopravy, kteří zároveň v různé míře využívají také regionální linky. Informace jsou v aplikaci dostupné v českém a anglickém jazyce, pro správné fungování je potřeba připojení k internetu.
 
Aplikace vám umožní především:
 
Vyhledání optimálního spojení mezi jakýmikoliv zastávkami v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Při vyplňování vyhledávacího formuláře se nabízí přednostně oblíbené zastávky a zastávky v okolí podle aktuální GPS polohy.
 
Potřebujete-li se lépe zorientovat ve vyhledaném spojení či v síti MHD obecně, můžete si prostřednictvím aplikace stáhnout a následně zobrazit schémata denních a nočních linek, či schémata rozmístění zastávek v důležitých přestupních uzlech.
 
Ve kterýkoliv okamžik máte k dispozici seznam plánovaných či aktuálně probíhajících výluk a mimořádných událostí. Seznam je možné vyfiltrovat pouze na linky, které vás zajímají.
 
Ať je nebo není na zastávce informační panel, vy si můžete aktuální údaje o odjezdech spojů ze kterékoliv zastávky v IDS JMK zobrazit ve svém mobilním telefonu. Odjezdy jsou upraveny podle aktuálních zpoždění spojů, zobrazovány jsou také případné doplňující informace o výlukách a mimořádných událostech. Při výběru zastávky jsou přednostně nabídnuty oblíbené zastávky a zastávky v okolí podle aktuální GPS polohy.
 
Pro lepší orientaci je možné přímo v mapě zobrazit, kde se vozidlo zajišťující právě váš spoj aktuálně nachází, a z toho odvodit, za jak dlouho reálně přijede na zastávku, kde na něj čekáte nebo kam právě jedete. Podle rozmístění vozidel v mapě je možné detekovat místa s případnými dopravními komplikacemi. Zvýrazněná jsou zároveň místa s probíhající výlukou či mimořádnou událostí.
 
V mobilní aplikaci si zobrazíte přehledné informace o aktuálním tarifu týkající se nejen jednorázových ale také předplatních jízdenek.
 
Potřebujete další, podrobnější informace nebo potřebujete-li vyřešit konkrétní situaci, například uhradit pokutu za jízdu bez platného dokladu, vyřídit elektronickou předplatní jízdenku nebo se zeptat, zda někdo nenašel vámi zapomenuté zavazadlo ve vozidle? V aplikaci jsou přehledně uvedeny všechny kontaktní údaje a na vybrané telefonní číslo lze volat jediným kliknutím.