|
 

Nadlimitní veřejné zakázky

Nadlimitní veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zadavatel uveřejňuje na následujících adresách:

Předběžná tržní konzultace na připravované zadávací řízení „Dodávka až 40 ks velkokapacitních obousměrných nízkopodlažních tramvají v letech 2022-2026“.

 

Věstník veřejných zakázek: www.vestnikverejnychzakazek.cz

Profil zadavatele: profily.proebiz.com/profile/25508881